Mari Blomroos-Heininen tolkar livet genom havet – ställer ut i Hangö

Konstverk och havets ständiga föränderlighet som metaforer för livets olika skeden är det huvudsakliga temat för konstnären Mari Blomroos-Heininens utställning på Stadshusgalleriet i Hangö.

Livets gång och människoödets slingrande väg genom verkligheten är ett tema som ofta återkommer i konstverken.
Clara Wahlström
19.09.2022 10:31
Förgängliga stunder och människors vitt skilda upplevelser av verkligheten är teman som alltid varit ledord för Blomroos-Heininens konstnärsskap. På samma sätt som livet är en process, en kedja av skeenden, tillkommer även hennes konstverk genom en lång process med många moment.

ANDRA LÄSER