ANNONS:

Kommunens ledarstig gav goda resultat – tillbaka i höst

Ledarskapsprogrammet och nätverket Kommunens ledarstig som sammanför chefer från kommuner i Svenskfinland för gemensam utveckling, gemensamt lärande och tillämpande av nya strategier i sitt arbete har fått fantastisk respons och nu öppnar anmälan till höstens omgång.
Annons
Programmet startar för tredje gången i höst och du kan läsa mer om upplägget på <a href="https://talentmiles.pro/kommunens-ledarstig/">https://talentmiles.pro/kommunens-ledarstig/</a>
Annika Häggblom, lärcoach på TalentMiles, rekommenderar programmet Kommunens ledarstig till alla med en kommunal nyckelposition och som vill utvecklas och utbyta erfarenheter med andra kommunala ledare.
- Det finns utrymme för mer samarbete och av att ta lärdom av varandra, kommuner emellan, menar Bo-Magnus SaleniusTalentMiles, som leder programmet. Ingen inbördes konkurrens råder dem emellan och genom Kommunens ledarstig får man tillfälle att jobba mer över gränserna – också på distans, med hjälp av dagens moderna teknik.


Två omgångar av programmet har redan genomförts och i höst inleds den tredje, då man välkomnar såväl gamla som nya deltagare från kommunerna i Svenskfinland.

- Det erbjuder ett helt nytt sätt att jobba som innebär att ledarskapsutvecklingen direkt blir en del av arbetsvardagen – i stället för att först inläras i ett klassrum och därefter implementeras i verkligheten, förklarar Annika Häggblom på TalentMiles.

- Deltagarna lär sig genom att göra – och tillsammans jobba med olika frågor – i stället för genom att bara lyssna på en traditionell föreläsning, tillägger Salenius.


Man behöver således inte resa någonstans för att delta i fysiska kursdagar - allt sker virtuellt genom online-möten och med stöd av programmets egen app.

- Genom att testa och göra aktiviteter skapas nya insikter och idéer som utvecklar det egna ledarskapet och hela verksamheten, förklarar Häggblom och Salenius.
Det kan handla om uppdrag såsom att göra kommunen mer service minded, hur man som chef bättre kan ta tillvara alla kompetenser i sitt team eller hur man i tider som dessa kan bygga upp en psykologisk trygghet i teamet. Det är ett sätt att upptäcka och ta i bruk nya arbetssätt i vardagen tillsammans med sina kollegor och ger deltagarna nya verktyg, insikter, energi och inspiration.

- Inte minst är det också ett nätverk av likasinnade ledare från andra sektorer och kommuner att dela erfarenheter med. Just erfarenhetsutbytet med andra har varit speciellt värdefullt för våra deltagare, fortsätter Häggblom.


Mikael Enberg, fritidssekreterare på Pargas stad, är en av de tidigare deltagarna och instämmer i ovanstående:

- Vi hade bra diskussioner och kunde konstatera att alla kommuner har nästan samma utmaningar. Vi fick testa nya metoder i eget team, och fick med oss konkreta verktyg att använda även efteråt i vardagen. Jag kan absolut rekommendera programmet och även om det kan vara svårt att avsätta tid för utveckling, är det välinvesterad sådan och känslan efter varje träff var väldigt bra, tillägger han.


Inför höstens programstart har man valt ut fyra fokusområden, varav det första är invånarupplevelse och serviceutveckling.

- Det handlar om att bli bättre i team och som individer på att utveckla kommunen ur ett invånarperspektiv, förtydligar Häggblom.

Kreativitet och problemlösning, ledarskap som stöder medarbetarnas självledarskap samt även konflikthantering är fokusområden.

- I höst kommer, om samhällssituationen tillåter det, programmet även att erbjuda lokala, fysiska träffar utöver de digitala, något som vi verkligen ser fram emot. 

Målsättningen är att man som ledare efter genomförandet ska vara bättre på att engagera andra, få ett starkare teamarbete och själv orka bättre och se framtiden med nyfikenhet och tillförsikt.

- Vi ser fram emot att välkomna fler kommuner med på resan mot ett forum med nya former av utveckling och nätverkande kommuner emellan, avslutar Häggblom.

Deltagande i Kommunens ledarstig kostar 150 euro + moms/person.
Text: Anna Sand

Foto: TalentMiles