Kolumn: Folk i våra hjärtan

Butikföreståndaren som tillhandahåller inte bara varor och produkter eller service och sortiment, utan mötesplats, gemenskap, och löfte om livets framtid i byn.

Jag kan inte räkna dem alla, västnylänningar. Men ett urval kan jag bjuda.
ANDRA LÄSER