Consti får reparera Höijersgårdens fasader

Tekniska nämnden i Raseborg har valt det Helsingforsbaserade företaget Consti Korjausrakentaminen för en reparation av Höijersgården i Ekenäs. Byggnaden har sprickor i fasaden.

Reparationen av fasadsprickorna på Höijersgården i Ekenäs fortsätter den här sommaren
Delar av Höijersgårdens fasader mot söder och väster reparerades i fjol somras, men det finns sprickbildningar även på fasaden mot norr. Reparationen fortsätter den här sommaren. Det var också Consti som vann offerten på den förra fasadreparationen.
Tre offerter lämnades in den här gången, alla uppfyllde anbudsbegäran. Constis anbud på 175 000 euro, utan moms, var det billigaste.