Ta taxin för klubben

Det är lovvärt att föreningarna tänker innovativt hur man kan få in inkomster på ett mer marknadsmässigt sätt.

Idrottsföreningar har i åratal sålt saker för att dryga ut föreningens kassa. Alla juniorföräldrar känner till att man ska sälja godislådor, toapapper, kalendrar med mera för att få pengar till juniorlagen.

Föreningar kan också driva kafé eller glasskiosker för att få inkomster. Det här sker ibland i skilda bolags namn. För en tid sedan presenterade vi att FC HIK via ett bolag nu har en taxi som inkomstkälla för fotbollslaget.

Det är en intressant satsning. En taxibil kräver mindre personal än till exempel att driva ett kafé. Å andra sidan är förstås utgifterna för en bil och kanske längre fram flera bilar större.

Det är lovvärt att föreningarna tänker innovativt hur man kan få in inkomster på ett mer marknadsmässigt sätt.

För de som vill stödja lokalidrott är det bra att det finns många olika sätt att göra det. Man kan välja att dricka kaffe, åka taxi eller svalka sig med en glass.

ANDRA LÄSER