Bönderna får mera stöd för att klara av att leverera mat — så mycket pengar får gårdarna

Från augusti kan gårdar som odlar trädgårdprodukter eller har fjäderfä eller gris i södra Finland få mera stöd av staten. Syftet är att trygga tillgången till mat.

05.07.2022 13:16 UPPDATERAD 05.07.2022 14:42
Rysslands anfall mot Ukraina har orsakat betydande problem för jordbruks- och livsmedelsmarknaden. Regeringen sätter in stödåtgärder för att hjälpa jordbrukare att klara problemen och se till att Finland ändå får mat. Från augusti betalas tilläggsstöd till jordbruket — gårdarna i södra Finland kan ansöka om extraordinärt anpassningsstöd och gårdarna inom området för nordligt stöd får höjningar av de nuvarande jordbruksstöden. Dessutom får alla gårdar en tilläggsbetalning till kompensationsersättningen.
Ansökan om extraordinärt anpassningsstöd till södra Finland öppnas den 8 augusti för gårdar som i fjol fått stöd för växthusproduktion, lagringsstöd för trädgårdsprodukter eller från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning. Den gård som får stöd ska fortsätta med jordbruksverksamheten också i år i enlighet med stödvillkoren.
Det extraordinära anpassningsstödet betalas ut till de sökande före slutet av september. Sammanlagt 20,5 miljoner euro har reserverats för stödet delvis av EU-medel och delvis av nationella medel.
I det nordliga området, dvs. stödregion C, genomförs tilläggsbetalningarna i form av höjningar av stöd som redan ansökt om stöd i år. 

Engångsersättning höjs - måste godkännas av EU

Därtill höjs kompensationsersättningen för 2022 i hela landet. Höjningarna betalas automatiskt till gårdar som ansökt om kompensationsersättning och dess husdjursförhöjning i år. Gårdarna får tilläggsbetalningarna i samband med utbetalningen av förskotten på kompensationsersättningen från och med oktober 2022. 
Husdjursförhöjningarna och tilläggsbetalningarna till dem betalas i samband med den normala betalningen av ersättning våren 2023. För tilläggsbetalningarna till kompensationsersättningen har det reserverats sammanlagt 119 miljoner euro.
Tilläggsbetalningarna till kompensationsersättningen förutsätter att landsbygdsprogrammet ändras. Förslaget till ändring har sänts till Europeiska kommissionen för godkännande.

ANDRA LÄSER