Sjundeå har för få svenskspråkiga dagvårdsplatser, ingen snabb lösning i sikte

Minst 32 barn behöver en plats inom svenskspråkig småbarnspedagogik i Sjundeå nästa år. Nu finns bara plats för 25. En bestående lösning är i sikte tidigast 2025, men också den är osäker.

Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
22.09.2022 18:31
Från nästa höst behöver Sjundeå hitta flera platser för svenskspråkiga barn i den kommunala dagvården. De svenska dagvårdsbarnen är nu placerade i Jukola daghem. Från nästa höst ska den svenska dagvården koncentreras till daghemmet Lilla Lotta, enligt ett beslut som tekniska nämnden har fattat. Daghemmet har ändå bara plats för 25 barn, och behovet nästa höst är minst 32 platser.

ANDRA LÄSER