Raseborgs å får sin första våtmark

Projekt Raseborgs ås första våtmark byggs just nu i Vallarsvedja i Karis. Det blir en våtmark med olika formationer där fåglar kommer trivas och dessutom samlar den upp näringsämnen från området och uppehåller regnvatten, vilket i sin tur borde lätta på översvämningarna i åns nedre lopp i Snappertuna.

I sedimenteringsbassängerna lagras näringsämnen vilket förhindrar att de förs vidare ut i Raseborgs å. Här inspekterar projektchef Sara Vaskio våtmarken tillsammans med Stefan Holmberg, längst till vänster Christian Nyholm.

Storsveden kärr i Vallarsvedja ser inte ut som förr. Just nu ser det ärligt talat ut som ett slagfält som man håller på och städar upp, på håll alltså.

ANDRA LÄSER