Dialog ska minska mopedbuller

Anmälningar har lämnats in om störande mopedåkning i skolkvarteren i Karis.

Gatuenheten har kartlagt olika möjligheter att begränsa trafiken men vill i stället försöka minska bullret genom andra metoder.
Från gatuenhetens sida har man varit i kontakt med ungdomarna genom deras föräldrar och berättat om bulleranmälningarna. Förslaget är att man tillsammans hittar en ny plats där ungdomarna kunde samlas. Ungdomarna har rådslagit sinsemellan och godkänt förslaget.
Frågan behandlades som ett anmälningsärende i samhällstekniska nämnden. Ordförande Werner Orre (SFP) tycker det är positivt att man fått i gång en dialog med ungdomarna och att de själva får säga vad det är de vill ha.
– Ungdomar är invånare som alla andra och det är fint om de är villiga att diskutera och komma med åsikter.