Ledare: Oroshärden ständigt närvarande i Västnyland

Nord Stream-byggena var viktiga för Hangö hamn. Nu är ledningarna en stormaktspolitisk het fråga.

LedareMarina Holmbergmarina.holmberg@vastranyland.fi
03.10.2022 20:00
Förra veckan upptäcktes flera läckor  på gasledningarna Nord Stream 1 och 2 i Östersjön, både i svensk ekonomisk zon och i dansk ekonomisk zon, sydost om Bornholm. 
Läckagen upptäcktes under några dagar, fram till onsdagen.  Både svenska och danska seismiska mätningar visar att explosioner ägt rum i havet några timmar innan respektive läcka upptäcktes. Både myndigheter och experter i flera länder lutar  åt att det rör sig om medvetna attacker. De flesta i västvärlden blickar österut då man söker upphovslandet. I Ryssland däremot beskyller man USA och Nato för dådet.
Attackerna på gasledningarna kan nog ses som en form av hybridkrigsföring. De sammanföll med "folkomröstningarna" i östra Ukraina och kom bara en kort tid efter Vladimir Putins partiella mobilisering.