Högst tjugo ska tala för Sjundeåunga

Ungdomsfullmäktige i Sjundeå har fått ett utkast till stadgar. Planen är att starta fullmäktige i början av året.

Enligt stadgeförslaget ska Sjundeå ungdomsfullmäktige ha mellan fem och tjugo medlemmar i åldern 12–22 år. Intresserade kan ansöka om en plats i fullmäktige under en utsatt ansökningstid. Om det finns fler än tjugo kandidater ska ett fullmäktigeval förrättas.
Till uppgifterna ska höra att lyssna på unga i Sjundeå och deras åsikter, idéer och behov, göra deras röst hörda, ta ställning i aktuella ärenden och ta initiativ. Dessutom ska ungdomsfullmäktige göra ställningstaganden, informera de unga om beslutsfattandet och hjälpa unga att hitta metoder för att påverka.
Stadgarna behandlas i bildningsnämnden på onsdag och ska därefter godkännas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
ANDRA LÄSER