Sjundeå testar träbyggande i nya hälsocampuset – stöds av statligt projektbidrag

Sjundeå kommun är en av åtta mottagare av Miljöministeriets bidrag för att främja byggande i trä. Av de åtta projekt som nu startas är Sjundeås störst.

Då den gamla hälsovårdscentralen i Sjundeå ersätts med en ny kommer träbyggande att stå i fokus.
05.10.2020 14:00
Av totalt drygt 360 000 euro får Sjundeå drygt 104 000 euro för ett projekt som ska utveckla byggandet i trä. Syftet är att bygga en modell som fungerar för offentligt byggande i små kommuner. Sjundeå ska testa konceptet då den nya hälsovårdscentralen byggs, och de lärdomar som dras av det projektet ska sedan ställas till allas förfogande.
Utöver Sjundeå får även Lempäälä kommun, Malax kommun, Ylivieska stad, Vasa stad, Kauhajoki stad och Fredrikshamns stad. Dessutom stöds företaget Imatran Toimitilat Oy, som ska bygga en koldioxidneutral idrottshall.
– Ansökningarna för sommaren bidrag var av hög kvalitet. De visade tydligt på det kunnande, den vilja och den beredskap kommunerna har att satsa på träbyggande. De projekt som stöds är konkreta, de erbjuder lösningar till sådana problem inom träbyggande som också vi i miljöministeriet har identifierat. Lösningarna är lätta att kopiera, säger sakkunniga Jemina Suikki vid Miljöministeriet.

ANDRA LÄSER