Färdtjänsten måste fungera

Färdtjänsten är en viktig service för flera äldre och handikappade.

Färdtjänsten är en viktig service för flera äldre och handikappade. I västra Nylands välfärdsområde bereds för tillfället frågan om hur färdtjänsten ska organiseras i hela området - från Esbo till Hangö.
Färdtjänsten har skapat mycket diskussion under de senaste åren. De försök som gjorts under de senaste åren har varit dåligt skötta och organiserade.
Nu har vi en chans att skapa en bättre modell. Vårt område är stort och består av både tätorter, landsbygd och skärgård. Det här är något vi måste beakta då helheten planeras. Vi måste också se över praxisen och anvisningarna. För de som använder färdtjänsten kan det vara verkligt viktigt att man har möjligheten att uträtta också ett annat ärende under resan.
Den ursprungliga planen var att styrelsen i västra Nylands välfärdsområde skulle ha haft ärendet agendan på agendan redan i april. Personligen var jag starkt av den åsikten att beredningen gjorts för fort och det är därför bra att ärendet nu bereds noggrannare och att man också lyssnar till användarna.
Jag hoppas att vi får en fungerande helhet som stödjer alla dem som behöver använda färdtjänsten. Det är första gången vi som område ska upphandla den här servicen och det är viktigt att vi gör det noggrant. Då servicen kör igång bör vi dessutom aktivt följa med responsen och våga göra korrigeringar så att vi kan säkerställa en trygg vardag för alla.

Henrik Wickström

SFP:s viceordförande

Styrelsens II viceordförande, Västra Nylands välfärdsområde

Ingå

ANDRA LÄSER