Trygghet, jämlikhet och frihet

Jag vill se ett välmående, hållbart och jämställt samhälle.

09.06.2021 08:07
Jag vill se ett välmående, hållbart och jämställt samhälle.
Hemmet borde vara en trygg plats för alla, tyvärr vet vi att så inte är fallet. Det behövs våldsförebyggande åtgärder och våld måste bekämpas.
Vi ska bygga ett jämställt och jämlikt samhälle där varje individ, oberoende faktorer som kön, sexuell läggning och bakgrund, har lika möjligheter och rättigheter. Ett samhälle alla människor har fog att känna tilltro till.
I vårt fosterland ska vi ges frihet under ansvar och vi är jämlika inför lagen. Fosterlandet är en öppen gemenskap där vi alla känner oss värdefulla, delaktiga och trygga.
Hur vårt samhälle ser ut och vilka värderingar som styr i beslutsfattandet är beroende av vem som är beslutsfattare. Viktiga ledord för mig är välmående, jämställdhet, jämlikhet, trygghet, delaktighet och rättvisa. Jag vet var jag står och det är jag stolt över!

Anita Westerholm

ordförande för Svenska Kvinnoförbundet, fullmäktigeledamot, SFP, Raseborg