Kommunernas samprojekt håller på att rasa som ett korthus

Det är lätt att förena sig med marknadsdomstolens beslut att den nu upphandlade färdtjänsten inte får verkställas.

Sommaren 2018 beslöt tio västnyländska kommuner att de inleder ett projekt för att ha en gemensam färdtjänst med Esbo stad som ordnarkommun. Den skulle alltså dirigeras från Esbo stad, men varje kommun skulle sköta om kundernas ansökningar för färdtjänst enligt både handikappservicelagen och socialservicelagen.
Varje kommun skulle även besluta om inom vilka kommuner tjänsterna gäller. De som har tjänsten enligt socialservicelagen kan färdas enbart inom hemkommunen och en inkomstgräns tillämpas för att få den. Gränsen varierar i olika kommuner och i Raseborg är den 1 350 euro i månaden och i Grankulla 1 850. Resornas antal är vanligen åtta.
Enligt handikappservicelagen finns inga inkomstgränser och resornas antal måste vara minst 18, men vid påvisbart behov kan de vara flera. Orsaken är enligt Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar oskäligt stora svårigheter att anlita kollektiva trafikmedel och orsaken utgår främst ur läkarintyg som beskriver funktionshindret eller sjukdomen. Diagnos för gravt handikapp krävs inte vilket vissa kommuner vill betona för att minska antalet som beviljas tjänsten. I hela landet har över 100 000 denna färdtjänst och skulle gravt handikapp krävas skulle antalet mer än halveras.
Esbo stads ledda projekt har från början skötts amatörmässigt och utan att utgå från laga krav och myndighetskrav och behöriga myndigheters analys har inte begärts.
Följderna blev så snöpliga som väntat och i juni konstaterade marknadsdomstolen att upphandlingen av färdtjänsten och dess koncept är olagligt och får inte verkställas. Blir det verkställt är vitet 750 000 euro. Detaljerna kan läsas på domstolens hemsida. Ärendet är nu i HFD och beslut kanske kommer under våren. Esbo stad är desperat i sitt misslyckande och försöker nu få de övriga kommunerna med genom en tillfällig lösning som vore ett stort misstag. Flera kommuner har nu kvicknat till och slår bromsarna på.
Först ut på plan är Grankulla stad som den 11 oktober beslöt att alternativ bör utredas och främst om Grankulla skulle följa ett välfungerande koncept som Vanda och Kervo tillämpar och sköta färdtjänsten själv. I nämnda städer fungerar färdtjänsten dygnet runt enligt laga krav och ingen brist på taxin finns. Kunderna får fritt välja mellan tre taxibolag; Menevä, Fiksutaxi och Lähitaksi.
Esbos koncept fyller till ingen del rimliga krav utan trakasserar kundernas behov med bland annat högst ett tio minuters reseuppehåll och fastställd reserutt på förhand så att all flexibilitet utplånas. Vill till exempel kunden reservera ett wc-besök under resan ska det uppges på förhand var och när det sker. Redan denna detalj visar hur absurt systemet är uppbyggt.
Den ersättning som erbjuds avtalstaxina är under all acceptans och underskrider kraftigt gängse normal taxa. Det erbjuds 1,5 euro per kilometer fågelvägen och summan bestäms innan taxin startar. För sökresan till kunden betalas ingenting vilket betyder att glesbygden färdigt är utslagen. Det betalas inte heller något för den tid som en köra innebär vilket hör en normal debitering till. Resultatet är att antalet taxin som behövs är långtifrån uppnått.
Ingen plan för taxin under jourtid är planerad trots att myndighetskraven är att servicen ska fungera dygnet runt precis som för FPA-taxina. FPA har för varje landskap gjort en laga upphandling som garanterar fungerande service dygnet runt alla dagar om året.
Grankulla har slagit bromsarna på för ett uruselt färdkoncept med Esbo. Och Kyrkslätt är på samma väg och utreder även om kommunen själv borde sköta sin färdtjänst så att servicenivån kan garanteras. Vanda och Kervo och till exempel Lempäälä har byggt upp ett fint koncept som utgår från lagens och kundernas intressen och behov. De tio kommunernas samprojekt håller på att rasa som ett korthus. Det är lätt att förena sig med marknadsdomstolens beslut att den nu upphandlade färdtjänsten inte får verkställas.
Bo Holmberg,
Karis

ANDRA LÄSER