Studentskrivningarna har flera examinander än vanligt

Jämfört med förra höstens studentskrivningar ökar antalet examinander med drygt 7 000. Antalet skrivna prov stiger med lite på 20 000.

Studentskrivningarna börjar på måndag och jämfört med förra hösten är det dels fler än vanligt som skriver prov, dels fler än vanligt som skriver om redan godkända prov.
Den 14 september inleds höstens studentskrivningar med proven i kemi och hälsokunskap. Efter det följer tre provveckor för de studerande och höstens sista prov skrivs den 1 oktober. Då är det dags för provet i främmande språk, lång lärokurs. Studentexamensnämndens preliminära statistik för hösten studentskrivningar visar att drygt 46 400 examinander har anmält sig till de olika proven. Det är en ökning med nästan 7000 examinander jämfört med hösten 2019. Samtidigt skrivs nästan 98 000 prov den här hösten. Förra hösten skrevs drygt 77 000 prov.

ANDRA LÄSER