Finland har 383 nya coronafall

Över 62 procent av befolkningen har blivit vaccinerade. Bild: Satakunta sjukvårdsdistrikt/SPT

Landets lägsta incidens finns på Åland.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 383 nya coronafall på onsdagen. Det innebär att totalt 98 888 personer i Finland har testat positivt sedan epidemins början.

Den nationella incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, har stigit till 53,3. Under de föregående 14 dagarna var den 27,3.

Incidensen är högst, 113,5, i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Landets lägsta incidens finns på Åland, 3,3.

Incidensen är för tillfället i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 87,9, i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 64,3, i Vasa sjukvårdsdistrikt 8,3.

Just nu vårdas 46 coronapatienter på sjukhus runtom i landet. 9 av dem behöver intensivvård.

Institutet har övergått till att uppdatera siffrorna för antalet coronarelaterade dödsfall endast en gång per vecka. Enligt den senaste uppdateringen har total 976 personer i Finland mist livet på grund av covid-19.

Enligt institutets vaccinregister har sammanlagt 3 485 045 finländare fått den första dosen, vilket motsvarar 62,4 procent av befolkningen. Sammanlagt har 1 361 652 personer, det vill säga 24,4 procent av befolkningen, även fått den andra dosen.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Från och med den 28 juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.