Det här skrev VN om för 50 år sedan

Västra Nyland 30 januari–11 februari 1973.

VN 8 februari 1973
05.02.2023 12:00 UPPDATERAD 06.02.2023 12:03
SCHACK. Tolv tremannalag ställde upp till firmaschack som startade på onsdagen i Hangö. Turneringen skall spelas varje onsdag, elva veckor framåt.
Lagen är: Helkama, Aerator I och II, Posten, HSL I och II, Stuvarna, Hangö stad, Färgindustrin, Koneisto, Kone och Suomenlahden Kone.
NYA HUS. Magistraten i Ekenäs beviljade på tisdagen slutligt byggnadslov för fem trevåningshus med sammanlagt 90 bostäder i det nyplanerade Flyet-Åsenområdet. Förberedande arbeten på husen inleddes redan för en tid sedan.
NAMN I FOKUS. Det börjar bli dags för Karis att hitta på ett lämpligt namn för köpingens senaste storbygge: busstationen som samtidigt är bibliotek, länsmanskansli, polisstation, ungdomsgård, kafé, utställningslokal m.m.
---
– Det är för ambitiöst med en namntävling, tycker tekniska nämndens sekreterare. Men vi har en postlåda på köpingshusets dörr och där tar vi gärna emot namnförslag skriftligt eller muntligt (t.o.m. per telefon) på tekniska nämndens kansli.
MUSEUM. Karis köpings hembygdsmuseum börjar kanske snart ta form. Kommunalrådet Lars Nyberg har erbjudit köpingen ett gammalt stockhus som finns i Pojo, Antkärr.
---
Köpingsstyrelsen hakade på. Avsikten är att göra denna gamla byggnad med typisk parstugeindelning till stomme för hembygdsmuseet.
FUSION. På fredagskvällen beslöt ingåborna följa sjundeåbornas exempel: också Ingå handelslag med sina 1 300 medlemmar uppgår i Varuboden så snart papperskriget är avvecklat. Samtliga inemot 80 anställda kvarstår i Varubodens tjänst och alla sex butiker (varuhuset jämte restaurang + fem filialer) fortsätter sin verksamhet.
BANKBIL. Måndagen den 12 februari startar Ingå Sparbanks nya bankbil. Med denna vill sparbanken förkorta avstånden inom kommunen och komma närmare ännu fler ingåbor, framhåller bankdirektör Guy Lindström.
BANKFILIAL. Helsingfors sparbank slopar Gästerby från turlistan för sin bankbil från och med den 5 februari och ordnar då i stället en filial i nedre våningen till bostadshuset Gästerbyvägen 5 i anslutning till det s.k. Torget.
Filialen blir bankens sjätte betjäningspunkt i Kyrkslätt.
INGEN METRO. Det byggs knappast någon spårtaxi i Esbo av vår generation. I alla fall rekommenderas det inte i en utredning som just färdigställts av Esbo stad.
---
Metro ämnar man definitivt inte bygga i Esbo.
GÄNGARBETARE. Vanda har fått sin första heltidsanställda gängarbetare. Hon heter Anneli Puranen och till hennes uppgifter hör att försöka få kontakt med sådana ungdomar som inte hör till någon förening eller annars är aktiva, utan mest håller till på gatorna.
Hon ska via skolor, fritidsutrymmen och arbetsplatser söka få kontakt med olika gäng och enskilda ungdomar.
VARG. Det var en äkta varg som natten till tisdagen blev påkörd av en bil på vägen mellan Lahtis och Mäntsälä. Man trodde först att det var en hund men nu har experterna röjt undan allt tvivel.
Vargen börjar vara så gott som utrotad i Finland. Att den nu plötsligt påträffades på drygt 50 kilometers avstånd från Helsingfors är dagens sensation.
MENY. Veckans matsedel för grundskolan och finska folkskolan i Tenala kyrkby: måndag ärtsoppa, tisdag dillkött, potatis, gurka, onsdag skinklåda, rödbeta, torsdag kållåda, potatis, fredag leverbiff, potatis, lingon. Alla dagar smör, bröd, mjölk.


Sammanställt av Niclas Erlin