Försvarsmakten fortsätter med annorlunda upplägg

På grund av coronaviruset har försvarsmakten delat in beväringarna vid alla truppförband i tre grupper. Ett upplägg som får en fortsättning.

Fortsättning. Försvarsmakten fortsätter med sitt nuvarande permissionsupplägg.
I ett tidigt skede under coronakrisen gjorde försvarsmakten ändringar i beväringarnas permissioner för att förhindra smittspridning i truppförbanden. Efter en tid uppdaterades systemet och det innebar att en så kallad 2+2+2-modell började användas.
– Det betyder att alla beväringar som tjänstgör vid Nylands brigad – och på övriga håll i försvarsmakten – är indelade i tre stora enheter. Men till skillnad från hur det var i början är varje enhet nu två veckor på permission, två veckor vid kasernen och två veckor på övningsområdet, sade Nylands brigads stabschef, kommendör Mika Immonen till VN i början av maj.
På fredagen meddelade försvarsmakten att upplägget med tre avdelningar får en fortsättning även då kontingent 2/20, alltså den kontingent som inleder sin tjänstgöring i sommar, rycker in den 6 juli. På sin webbsida skriver försvarsmakten att alla tjänstgör under rekrytperiodens första vecka och efter det gäller truppförbandsvisa fritids- och utbildningsrotationer. Dessutom meddelar försvarsmakten att beväringarna som inleder tjänstgöringen delas in – tillsammans med grundenheternas utbildarpersonal – i tre huvudavdelningar som kallas A, B och C genast när tjänstgöringen inleds.
På samma gång informerar försvarsmakten om att den traditionella besöksdagen för beväringarnas familjer och närstående med största sannolikhet inhiberas. Dock betonas det att rekryterna givetvis får hålla kontakten med sin familj och med sina närstående genom att använda telefon, internet samt post.
Angående beväringarna som hemförlovas den 18 juni skriver försvarsmakten att rotationsmodellen används fram till hemförlovningsdagen och hemförlovningsfesterna ordnas för alla oavsett undantagsläget.