Helhetsplan över trafikarrangemang saknas

Jag ser det som olyckligt att verksamheterna inom parkens område har lett till en ständigt ökande biltrafik uttryckligen inom parken.

Seminarieparken hör till de kulturhistoriskt sett mest värdefulla miljöerna i Ekenäs. Belägen intill absoluta centrum erbjuder denna oas flanören eller cyklisten en uppfriskande dos överdådig grönska så här års. Parken karaktäriseras av de väl bevarade seminariebyggnaderna i kombination med lyckad nybyggnation.
En hel rad verksamheter med tillhörande arbetstillfällen är förlagda till denna unika miljö. Det måste uppfattas som en stor förmån att få uträtta sitt dagliga värv i Seminarieparken. Samtidigt är det väsentligt att aktiviteterna på området anpassas till den värdefulla omgivningen. Jag ser det som olyckligt att verksamheterna inom parkens område har lett till en ständigt ökande biltrafik uttryckligen inom parken. Trafikarrangemangen på området verkar basera sig på principen att var och en ska ha rätt att parkera sin bil rakt utanför arbetsplatsen eller studentbostaden. Detta leder till att man numera kan möta personbilar i stort sett var som helst i parken. Det är fullständigt klart att biltrafiken på området förändrar Seminarieparkens karaktär och naggar dess parkvärden i kanterna. En helhetsplan över hur biltrafik och parkering på området ska ordnas och framför allt begränsas förefaller att saknas.
Vem bär ansvar för att Seminarieparken håller på att bli en bilpark?

Magnus Cederlöf

Ekenäs/Esbo

ANDRA LÄSER