Merete Mazzarella beskriver samtiden som en turist som alltid kan vända hem

Skulle vi alla kunna samsas? Titeln på Merete Mazzarellas nya essäbok har under de senaste veckorna gått från relevant till akut. Undringen i konditionalis, det modesta förslag den rymmer, har blivit till ett verklighetsexperiment i presens, ett imperativ, en bön.

Samtidstankar. Merete Mazzarella skriver om vitt skilda teman i sin essäsamling Skulle vi alla kunna samsas?

Vi måste kunna samsas där vi nu sitter på våra enskilda håll. Vi måste förenas i isoleringen, för annars skiter det sig. Det gör det i och för sig ändå, men lite mindre om vi håller ihop i att hållas ifrån varandra. Kanske, bara kanske, för här finns varken garantier eller facit, bara ett vilset nu.

ANDRA LÄSER