Över 2 600 nya fall under helgen – 322 personer vårdas på sjukhus

Incidensen i Finland är nu 229, uppger Institutet för hälsa och välfärd på måndagen.

Enligt söndagens siffror har 86,4 procent av den del av befolkningen som fyllt 12 år fått sin första dos coronavirusvaccin. 81,0 procent har fått två doser.
SPT
22.11.2021 13:16
Incidensen anger antalet coronasmittade per 100 000 invånare de senaste två veckorna.
Det är en ökning jämfört med föregående 14-dagarsperiod, då incidensen var 164.
Incidensen är högst, 411, i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt och lägst, 50, på Åland.
I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är incidensen 302, i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 255 och i Vasa sjukvårdsdistrikt 106. I Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt ligger incidensen på 255.

Sjukhusvård

Totalt 322 personer vårdas på sjukhus för covid-19, enligt måndagens siffror. Av dem får 43 intensivvård.
Institutet för hälsa och välfärd uppdaterar informationen om antalet personer som får sjukhusvård på måndagar, onsdagar och fredagar.
På måndagen rapporterade Institutet för hälsa och välfärd 2 616 nya fall av covid-19 i Finland. Sedan coronaepidemins början har 177 439 coronafall bekräftats i landet.

Vaccinationstäckningen

Enligt söndagens siffror har 86,4 procent av den del av befolkningen som fyllt 12 år fått sin första dos coronavirusvaccin, medan 81,0 procent har fått två doser. 3,7 procent har fått tre doser.
Av hela befolkningen har 76 procent fått den första dosen vaccin medan 71,3 procent har fått två doser. 3,2 procent av hela befolkningen har fått tre doser.
Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte nödvändigtvis syns i registret.

Biverkningar

Till och med den 16 november hade totalt 5 686 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner behandlats vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 4 032 som allvarliga anmälningar.
En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar coronasiffror utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
Institutets siffror kan skilja sig från sjukvårdsdistriktens siffror.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

ANDRA LÄSER