Stormhälla en gång till

Godkännandet av detaljplanen för Stora och Lilla Tallholmen tog några nya vändningar under tisdagens fullmäktigemöte.

Kvällens första ärende var vilket pris staden skulle begära av bolaget Stormhälla för ett 1 417 kvadratmeter stort outbrutet område. Området ingår i den helhet där Stormhälla planerar att starta inkvarterings- och konferensverksamhet. Stadsstyrelsens förslag var ett kvadratmeterpris på 23,30 euro. Men innan ärendet behandlades föreslog fullmäktigeledamot och tillika stadsstyrelsens ordförande Jouko Kavander (SDP) att ärendet tas bort från listan.
– Får jag be om en motivering, frågade Barbro Wikberg (SFP).
– Vi har inte underhandlat tillräckligt om priset, svarade Kavander.
Fullmäktige godkände enhälligt att ärendet togs bort. Det kommer att behandlas på nytt av styrelsen och sedan i fullmäktige.

Sahlstedt fick alla med sig

Det andra ärendet, som gällde detaljplaneändringar för strandområdena, tog även det en helomvändning. Yrjö Sahlstedt (SFP) opponerade sig mot ett ändringsförslag som Närings-, trafik- och miljöcentralen kommit med för att freda en strandremsa. Sahlstedt sade sig vara besviken på stadsstyrelsens beredning som ville gå NTM-centralen till mötes. Han föreslog att detaljplanen i stället godkänns i den form den behandlades i fullmäktige 19.1 2016, då den versionen uppfyller kraven på fullgod skyddsnivå. Jorma Nousiainen (SDP) stödde Sahlstedts förslag med motiveringen att det ska finnas tillräckligt med rekreationsstränder för Hangöborna. Också Barbro Wikberg ansåg att fullmäktigeledamöterna skulle stå på sig i frågan.
Omröstningen talade sitt tydliga språk: Sahlstedts förslag fick 34 röster, stadsstyrelsens inte ett enda.
ANDRA LÄSER