375 år av vacker brukshistoria

Historia. Billnäs bruk firar i år hela 375 år. Samtidigt fyller även byaföreningen Pro Billnäs rf 40 år. Detta firas med den historiska utställningen "Billnäs elää! – Billnäs lever!".

Billnäs bruks historia inleddes 1641 då ett järnbruk startades. Järnbruket, som var det fjärde i hela landet, sysselsatte många.

Bruket blev fort mer än bara en arbetsplats. Det blev ett hem, en trygghet och en fast punkt för många familjer.

– 375 år av vacker historia bör firas och kommas ihåg. Vi ansåg att det bästa sättet att föra brukets historia vidare är genom en utställning av bilder och föremål, säger Kaisa Lipponen, ordförande för Pro Billnäs rf.

Både gammalt och nytt

Utställningen Billnäs elää! – Billnäs lever! äger rum i Billnäs på Bruksvägen 8.

Den pågår fram till den 7 augusti och är öppen från torsdag till söndag, klockan 10 till 16.

På utställningen har man möjlighet att ta del av både historiska och nutida bilder samt föremål med koppling till Billnäs historia.

Besökare får också själva teckna bilder och skriva ner tankar om Billnäs och dess framtid.

En del av de historiska bilderna är hämtade ur Olli Muurainens samling, andra är konsthistoriker Erkki Härös.

– Utställningen hade redan under sin första vecka över tusen besökare och det gör mig väldigt glad att så pass många kommit, säger Lipponen.

Verktyg av äkta virke

Bland de föremål som finns utställda, hittas delar av Stig-Eric Wickströms samling Billnäsverktyg. Wickström turnerar och ställer ut sina verktyg runtom i landet.

– Jag gör detta för att jag vill sprida kunskap om Billnäs och locka folk till ett så fint ställe som detta. Jag bodde själv mina första år i livet här och det var lyckliga år.

Sina första verktyg fick han som fyra år gammal. Efter det har han arbetat för att utöka samlingen.

– Det här är verktyg av äkta virke som borde finnas i alla hushåll. Under mitt tak kommer inga andra verktyg än Billnäs-verktyg, säger Wickström.

Fortsättning under Finland 100 år

Pro Billnäs rf planerar nu att utöka utställningen och fortsätta den under nästa år då Finland firar 100 år.

Billnäs elää! – Billnäs lever! stöds av Kaippari ry, Olli Muurainen, Kelmu ry, Sophie von Julins Stiftelse och Raseborgs stad.

– Tack vare allt stöd vi fått har vi lyckats få ihop denna utställning. Men en så fin historia som Billnäs, får inte glömmas bort. Därför planerar vi fortsätta med en utökad utställning nästa år. Vi vill visa att Billnäs verkligen lever, säger Lipponen.

Fakta

Billnäs elää! – Billnäs lever!

Utställning för att fira brukets 375-åriga historia

Öppen 7 juli–7augusti, torsdag–söndag klockan 10–16

Fritt inträde