Det blir dyrare att gå till läkare i Ingå

Ingå höjer klientavgifterna inom social- och hälsovården från årsskiftet.

Avgiften för läkarbesök stiger med drygt två euro och avgiften för besök på sjukskötarmottagningen stiger med lite över en euro. Nästa år kostar läkarbesök 20,60 euro och besök hos sjukskötare 11,40.

Avgiften för maximalt åtta timmars dagvård i en enhet inom boendeservice höjs med nästan fem euro, till 22,50 per dag. Också läkarintyg blir nästan fem eller sex euro dyrare beroende på intyg. Nästa år kostar ett läkarintyg för att hålla kvar körrätten 61 euro, medan till exempel tbc-intyg eller livsmedelsintyg kostar 50,80 euro.

Höjningen beror på att kommunen under arbetet med nästa års budget har sett ett behov att se över social- och hälsovårdssektorns avgifter. Ingå har tidigare beslutat att inte höja klientavgifterna till det maximala belopp som varit möjligt. Enligt en utredning som social- och hälsovårdssektorn i Ingå har gjort skulle kommunen ha fått in 45 000 euro mer år 2017 ifall avgifterna hade höjts maximalt. I januari i år konstaterade kommunstyrelsen att Ingås klientavgifter inom social- och hälsovården är de lägsta i Västra Nyland. Styrelsen ansåg då att det finns orsak att förenhetliga avgifterna med tanke på social- och hälsovårdsreformen.

ANDRA LÄSER