Sprickor försenade arbetet – kommunen kan få 20 000 i ersättning

Kajbygget i Ingå är tolv veckor försenat. Orsaken är att det ännu inte klarnat vem som bär ansvaret de sprickor som arbetena orsakat i en byggnad. Förseningen kan kosta entreprenören över 20 000 euro – men först ska ansvarsfrågan klarna.

Sprickor. Ett hus vid kajkanten har fått sprickor, vilket försenat arbetena.
Förnyandet av kajkanten längs Ingå å skulle stå klart vid årsskiftet, och slutarbeten som asfaltering skulle vara färdiga i maj. Nu har entreprenören Suomen Vesityö meddelat att arbetet väster om ån är tolv veckor försenat på grund av att ansvarsfrågan kring sprickorna i väggen på byggnaden vid Fjärdvägen inte har utretts färdigt.
Sprickorna uppstod i samband med spontning den 14 september och entreprenören avbröt arbetet efter det. På torgsidan av kajen har arbetet fortsatt men även här räknar entreprenören med en försening på fem veckor.
Enligt avtalet är kommunen berättigad till en dröjsmålsränta på 466,25 euro per arbetsdag i högst 50 dagar. Det betyder en avgift på drygt 23 000 euro.
Entreprenören vill inte spekulera kring huruvida de kommer att betalas ut eller inte.
– Jag tar inte ställning till dröjsmålsavgifter innan ansvarsfrågorna är utredda, säger Ari Laavainen, styrelseordförande för företaget Suomen Vesityö som står för entreprenaden.