Julgranar kan återvinnas – eller bli hästgodis

Trettondagen infaller på lördag och en del dansar därmed ut julen. För andra är det tjugondag Knut som är rätt dag. Hur som helst – julgranen ska slängas, om den inte är av plast och återanvänds om ett år.

Snask eller energi. Den som vill får föra sin julgran till Billnäs ridcentrum där den blir hästgodis. I annat fall kan granen föras till en avfallsstation för att senare flisas och bli energi.
Johanna Lemström
05.01.2018 18:00
Det finns flera som vill ha julgranen som du kanske slänger ut i morgon på trettondagen – eller om en vecka på tjugondag Knut.
För att göra sig av med en äkta gran finns olika alternativ. Man kan exempelvis göra störar till ett staket av julgransstammar, men behöver då kanske samla in grannars och bekantas granar också – eller spara sina egna under flera år för att få till något som liknar ett staket.
Vill man i stället glädja ett gäng fyrfota vänner är det faktiskt fritt fram att dumpa sin julgran på Billnäs ridcentrums gård i Raseborg.
– Javisst, vi hade upprop redan i fjol om att vi gärna tar emot julgranen då den slängts ut. Då nappade några, vi hoppas många hämtar granen till ridcentret i år, säger Jessica Aminoff från Billnäs ridcentrum.

Men varför?

– För att granen är nästan en lyxprodukt för hästarna. Det förenar nytta och nöje för dem att få gnaga på julgranarna. Barren försvinner i ett nafs, och sedan gnager de i sig av stammen och grenarna också.
Hästar gillar färskt trä, konstaterar Jessica Aminoff:
– Så pass mycket att om vi bygger ett nytt trästaket och hästarna kommer nära det innan det är målat börjar de gnaga på det också.

Kan också återvinnas ...

Bor man i ett rad- och höghusbolag med över fem lägenheter – och hör till bioavfallsinsamlingen – kan man ställa sin gran i närheten av bolagets avfallsskjul. Dock senast söndagen den 14 januari.
Rosk'n Rolls bilar samlar in granarna med början veckan därpå, berättar Rakel Allén på bolaget.
– Egnahemsägare kan hämta sina granar till en av våra avfallsstationer. Vi tar emot dem avgiftsfritt, säger Rakel Allén.
I sinom tid samlas granarna på stationen i Lojo och flisas för att sedan brännas och bli energi.

Hur många granar samlade ni in efter förra julen?

– Från husbolag på området Hangö–Högfors–Sjundeå samlade vi in totalt 1 225 julgranar i fjol. Och i det antalet är inte egnahemmens granar medräknade, säger Rakel Allén.
Granar tas emot utan avgift på alla Rosk’n Rolls avfallsstationer under öppettiderna. På själva trettondagen lönar det sig inte att försöka föra granen till avfallsstationen, för samtliga avfallsstationer är då stängda.

... eller slängas i sjön

I Österbotten ordnas i helgen jippon i Vasa och Karleby som syftar till att göra lekplatser för abborrar av de utslängda julgranarna. Enligt Finlands fritidsfiskares centralorganisation (HBL 4.1) lägger abborrarna sina strängar med rom på de sänkta julgranarnas grenar någon gång i april-maj. Stenar eller vattenväxter, som mer normalt används, fungerar också för ändamålet.
Anna-Mari Närhi som är fiskerimästare på Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har hört talas om fenomenet med att ge granen åt abborren och tror idén fungerar:
– Det är säkert helt bra ur abborrarnas synvinkel, men man måste ju minnas att man inte kan dumpa sin julgran i havet hur och var som helst. Man måste ha tillstånd av markägarna.
Miljöinspektör Jouni Stordell på Raseborgs stad påpekar samma sak – tillstånd krävs.
Dessutom ska granen sänkas med en tyngd så den inte flyter upp och blir i vägen för båttrafiken.

Gran för den bekväma

Ska det vara plastgran eller riktig gran? Åsikterna går isär och orsakerna likaså, just nu har man dessbättre nästan ett år på sig att väga för- och nackdelar mot varandra.
För allergikern är platsgranen given. Bekvämt kan det också vara, för vem som helst.
Den riktigt bekväma plastgransägaren snurrar i dessa dagar in sin pyntade gran i plastfilm och stuvar in den i ett förråd till nästa jul. Då är det bara att ta fram den, dra av plastfilmen och rätta till grenarna.
Pyntat och klart.