Missvisande information har getts till allmänheten

Hur reagerar vården i dag på beslutet att inte låta sig undersökas? Med respekt eller misstro

Är mammografi den trygga preventivmetod som den påstås vara? Är ”tryggt och säkert” ett falskt mantra? I VN (26.4) sägs det att Sjundeå litar på sin mammografi. Marina Holmberg ansåg (VN 27.4) att endast pålitliga vårdproducenter skall verka på marknaden.
Min kritik grundar sig på pålitlig dansk och amerikansk forskning. Peter. C. Gøezche är forskare, läkare samt chef för Nordic Cochrane Institute, del av Rigshospitalet i Köpenhamn. Baserat på sina forskningsresultat kritiserar han mammografi.
Mammografin är frivillig men hur många tackar nej och låter bli att förnya sin undersökning? Jag tror att de flesta inte gör det. Man går och undersöker sig för att man känner tvång eller oroar sig för sin hälsa.
Tänk om den avgörande faktorn vore kemoterapi? De normala självreparationsgenerna BRCA1/BRCA2 påverkas negativt av strålning. Mutering leder till ökad risk att få bröst- och äggstockscancer och övriga cancerformer ungefär vid 70 års ålder.
Studien Screening for breast cancer with mammography publicerades i Journal of the Royal Society of Medicine 2013. Det säkra materialet består av åtta försök som innefattar 600 000 kvinnor mellan 39 och 74 år som slumpmässigt valts ut för att screenas eller inte. Det nionde försöket togs bort. Gøetzche och Jørgensen gav ett exempel: Dödligheten minskar med 15 procent med hjälp av mammografi, samtidigt överbehandlas och överdiagnostiseras 30 procent.
Studien Effect of Three Decades of Screening Mammography on Breast-cancer Incidence publicerades 2012 i New England Journal of Medicine. Studien skrevs av medicine doktorerna Archie Blayer och H. Gilbert Welch. Studien varade mellan 1976 och 2008. Det konstaterades att var tredje överdiagnostiserades (31 procent), det vill säga 70 000 kvinnor 2008. 1,3 miljoner amerikanska kvinnor under 40 har fått tumörer enbart av screening under 30 års tid. Tidig upptäckt bidrar endast i liten mån till minskad dödlighet. Totalt drabbas 12 procent av amerikaner av bröstcancer.
Familjebildningen påverkas naturligtvis då kvinnor är svårt sjuka. De som trots allt är gravida och upplever nedstämdhet, äter antagligen antidepressiva läkemedel. Detta leder till att barnet får fyra gånger högre risk för depression i tonåren (Yle 11.4).
70 000 finländare har ätit antidepressiva läkemedel, ungefär lika vanligt som i övriga Norden. I Sverige finns mediyoga som en kompletterande behandling. Hur vore det? I stället för att (i vissa fall) få otrevliga biverkningar får man i stället lite ömma muskler. Dessutom ger yoga ökat självförtroende och äkta glädje i olika grad beroende på individ.
Jag anser att läkare skall erkänna screeningen som en möjlig orsak. Många upplever att vårdande läkare inte lyssnar och utövar beslutsfattande över patientens huvud.
Forskningsinstitutet Sanger i Cambridge i England ställer sig positivt till att en kartläggning av en kvinnas arvsmassa kan leda till mer individuell och bättre cancervård i framtiden.
Hur reagerar vården i dag på beslutet att inte låta sig undersökas? Med respekt eller misstro?

Sofia Ekebom