Nu är hela Nyland i epidemins allvarligaste fas

Smittspridningen i Nyland ökar. Nu bedöms läget vara så allvarligt att hela landskapet är i den så kallade spridningsfasen. Hårdare restriktioner väntar.

HUS rekommenderar också distansarbete. Personer som inte kan arbeta på distans uppmanas använda munskydd.
25.11.2020 20:25 UPPDATERAD 25.11.2020 20:41
Hela Nyland befinner sig i coronavirusepidemins spridningsfas, den allvarligaste av tre faser som Finland använder för att klassificera virusläget i regionerna, meddelar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
Sedan förra veckan står det klart att epidemins epicentrum, huvudstadsregionen, befinner sig i den allvarligaste fasen.
I och med att Nyland har gått in i spridningsfasen lägger Nylands regionala samordningsgrupp nu fram nya begränsningar och rekommendationer i hela landskapet.
De träder i kraft om och efter att kommunerna och Regionförvaltningsverket i södra Finland fattat de formella besluten om dem. Sedan är de i kraft till den 18 december.
Städerna i Helsingforsregionen har redan aviserat om begränsningar, formellt beslut om dem fattas på torsdagen.

Nya restriktioner

Alla offentliga evenemang, både inom- och utomhus förbjuds, efter beslut av Regionförvaltningsverket. Myndigheterna avråder från privata tillställningar, vilket också inbegriper familjesammankomster. Undantaget är mindre minnesstunder med högst 10 deltagande.
Alla offentliga kommunala lokaler stängs efter beslut av kommunen i fråga, men med förbehåll för att rätten att uträtta ärenden och ha tillgång till nödvändiga tjänster måste säkras. Privata aktörer rekommenderas också att stänga motions- och fritidslokaler som motsvarar kommunens.
Alla hobbyer för personer över 18 år som ordnas av kommuner avbryts. Verksamheten kan i mån av möjlighet ordnas på distans. Privata aktörer rekommenderas att göra likadant.
Hobbyverksamhet i grupp för barn under 12 år kan fortsätta enligt övervägande. Vad gäller barn och unga mellan 12 och 17 rekommenderas särskilt övervägande innan man väljer att fortsätta.
Gymnasier, yrkesskolor, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet (för personer över 15), yrkeshögskolor och universitet övergår till distansundervisning, efter beslut av respektive kommun.
HUS rekommenderar också distansarbete. Personer som inte kan arbeta på distans uppmanas använda munskydd.

ANDRA LÄSER