363 nya fall av coronaviruset i Finland

Det gäller fortsättningsvis att ta viruset på allvar. Bild: VN/SPT-arkiv

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 363 nya coronavirusfall i Finland. Det är en minskning jämfört med i går.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 363 nya fall av coronaviruset på fredagen. I torsdags meddelade samma institut att 423 personer hade smittats under det senaste dygnet. Fredagens siffra betyder också att sammanlagt

44 402 har smittats av viruset i Finland sedan pandemin började i fjol

Enligt torsdagens uppgifter har sammanlagt 664 personer avlidit till följd av coronaviruset i Finland. Antalet vaccinerade personer är enligt torsdagens uppgifter totalt 127 783 personer.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.