Regeringen föreslår ändringar i lagen om studiestöd – kompensation trots förlängda studier

Om regeringens förslag godkänns kan en del studerande få kompensation för sitt studielån trots att deras studier drar ut på tiden med ett helt läsår.

Många studerande har inte kunnat framskrida i studierna som planerat på grund av coronaepidemin.
På grund av coronaepidemin har många studerande hindrats från att inleda sina studier eller så har studierna fördröjts. Därför föreslår regeringen en ändring i lagen om studiestöd.
Ändringen skulle möjliggöra att studerande inte förlorade rätten till kompensation eller avdrag för sitt studielån om man på grund av epidemin inte kunnat framskrida i studierna som planerat.
Regeringen vill se att studerande ska få överskrida den nu maximala tidsgränsen med ett helt läsår och ändå ha rätt till kompensation eller avdrag.
Lagförslaget överlämnades till riksdagen på onsdagen. Lagändringarna planeras träda i kraft den 1 augusti 2021.
ANDRA LÄSER