Gymnasierna skuggröstade

Både Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium har hållit skuggval inför riksdagsvalet.

Först ut. Kia Exell och Oliver von Bonsdorff röstade i skuggvalet i Karis–Billnäs gymnasium.
05.04.2019 14:45 UPPDATERAD 05.04.2019 15:00
I Ekenäs gymnasium blev SFP största parti med 43 röster och SDP följande med 11. Utöver detta fick så gott som alla andra uppställda partier en till tre röster vardera.
Anita Westerholm fick det högsta personliga röstetalet i Ekenäs gymnasium.
– Anmärkningsvärt är att valdeltagandet var rätt lågt, endast 46 procent, säger Vilhelm Lindroos, lärare i samhällslära i Ekenäs gymnasium.

Klimatet viktigt i Karis

Först ut till urnorna i Karis-Billnäs gymnasium var Kia Exell och Oliver von Bonsdorff. Den viktigaste frågan för dem? Klimatet, utan tvekan.
– Något måste göras. Vi borde välja in politiker som faktiskt arbetar för klimatet och inte bara sådana som säger att de ska göra det, säger Exell.
von Bonsdorff instämmer:
– Klimatet är den absolut viktigaste frågan för mig. Vi måste börja fixa det.
Skuggvalet ordnades av studerandekårens styrelse i samarbete med läroämnet samhällslära. Läraren Monika Andtfolk är tacksam över att den aktiva styrelsen arrangerade valet. Det fyller en viktig funktion, framhåller hon.
– Det är en demokratifostran att de studerande får se hur ett val går till på riktigt och hur de kan påverka, säger Andtfolk och visar in Exell och von Bonsdorff i varsitt valbås.

Grillade riksdagskandidater

Riksdagsvalet har varit på agendan i gymnasierna i Ekenäs och Karis den här veckan.
I torsdags ordnades en valdebatt i vardera skolan där riksdagskandidater fick svara på frågor som studerande funderat ut.
– Skuggvalet i kombination med valdebatten hjälper de studerande att bättre förstå det samhälle de lever i, säger Andtfolk.
41 av de totalt 64 röstberättigade gymnasisterna i Karis röstade. Det här ger ett valdeltagande på 64 procent.
Röstmagnet med en klar majoritet var Svenska folkpartiet, där Fredrika Åkerö, Thomas Blomqvist, Anita Westerholm och Henrik Wickström alla fick fyra röster var.
På andra plats kom Socialdemokraterna. Där fick följande kandidater en röst per man: Antti Rinne, Maria Guzenina, Anette Karlsson och Johan Kvarnström.

ANDRA LÄSER