Kolumn: Konstiga filmer och diskmaskinsrealism

Aristoteles fastställde en dramaturgisk standard som fortfarande lever och mår bra både i teatervärlden och i filmindustrin. Stilbrott kallas ”experimentella” filmer. För mycket av dem får en att längta tillbaka till det kända och trygga i att fylla en dismaskin.

22.03.2023 14:24
På 300-talet före Kristus analyserade Aristoteles de grekiska tragedierna. Han var intresserad av varför människorna vill se teater. Aristoteles kom fram till att varje tragedi eller drama kan indelas i tre delar: början, mitten och slutet. I början presenteras karaktärerna och konflikten, i mitten når konflikten sin höjdpunkt och i slutet löses konflikten. Viktig är också igenkänningsfaktorn, publiken ska känna igen sig i huvudkaraktärerna och helst också sympatisera med dem.
Den här dramaturgin är fortfarande härskande inom teatern och också inom filmen, där Hollywood började renodla den på 1920-talet.
Det har alltid funnits filmregissörer som velat bryta mot den så kallade klassiska dramaturgin, som Aristoteles teori kallas inom filmkonsten. När en film helt struntar i den klassiska dramaturgin brukar den kallas för experimentell. Experimentlustan brukar främst finnas inom kortfilmen, där det är lättare och billigare att söka nya vägar för att berätta en historia.

ANDRA LÄSER