McDonald nu även hos JO

Hangös tidigare chefsläkare Outi McDonald är missnöjd över både hur staden svarat på hennes frågor och hur hennes personskyddssignum har använts.

Hangö stad och kanslichef Lasse Tallqvist svarar nu på en skrivelse som McDonald riktat till Riksdagens justitieombudsman (JO). I skrivelsen för McDonald fram att hon inte fått svar på frågor hon ställt till stadens kanslichef Lasse Tallqvist. Dessutom har hennes personskyddssignum behandlats på fel sätt i stadens förvaltning.

I sitt svar anser Tallqvist att han svarat klart och korrekt, men också att han inte kunna fördjupa dialogen med McDonald på grund av de pågående rättsprocesserna.

Ett misstag

Angående behandlingen av McDonalds personskyddssignum kan stadskansliet enbart beklaga. Misstaget skedde då stadsfullmäktige på kort varsel i januari skulle besluta om staden skulle gå vidare med en överklagan i ärendet huruvida McDonald blivit felaktigt uppsagd eller inte.

På dokumenten från domstolen hade man helt enkelt glömt att sudda ut McDonalds personskyddssignum. Det åtgärdades dock snabbt med ett nytt utskick per mejl, och fullmäktigeledamöterna ombads förstöra det tidigare dokumentet.

Nya beslut i höst

Helsingfors förvaltningsdomstol hade då slagit fast att det var fel av Hangö stad att säga upp och flytta McDonald från tjänsten som chefsläkare till en tjänst som hälsocentralsläkare. Staden valde att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen där fallet ska behandlas inom kort.

Vid sidan av det och den nya skrivelsen ska även åtalet om McDonalds förskingring av föråldrade medicinska tillbehör behandlas på nytt.

Förra hösten fällde tingsrätten domar om både brott mot tjänsteplikt och lindrig förskingring, men utfärdade inget straff. I det fallet har båda parterna överklagat beslutet. Åbo hovrätt behandlar fallet i höst.

ANDRA LÄSER