Bara kaféet blir färdigt i tid – öppningen av resten av Wilhelmsdal fördröjs

Renoveringen av Wilhelmsdal försenas och blir dyrare än beräknat. Kafédelen ska ändå bli klar i juni.

Salarna i Wilhelmsdal kommer inte att vara färdigrenoverade förrän senare i sommar. Fördröjningen beror på problem som uppdagats och åtgärdats under arbetets gång.
– Det var mycket sådant som inte gick att förutspå. En stor del av taket var ruttnat, och en del rör gamla, säger Ingås samhällstekniska direktör Aija Aunio.
Förutom att projektet blir försenat blir det också 70 000 euro dyrare än beräknat. Av summan går 40 000 euro till åtgärder som upptäckts under arbetets gång, och 30 000 euro till att möblera byggnaden.
Kafédelen ska ändå bli klar enligt den ursprunliga planen i början av juni.