Brorenovering toppar investeringarna

Bron över järnvägen i Karis hör till de största enskilda posterna i tekniska nämndens förslag till investeringsbudget.

Miljonsatsning. Tekniska nämnden i Raseborg vill lägga ner över tre miljoner på att förbättra järnvägsbron i Karis under de följande tre åren.
I sin helhet uppgår tekniska nämndens budgetförslag för nästa år till 7,7 miljoner euro.
Av den summan är 1,5 miljoner euro vikta för broprojektet i Karis. Totalkostnaderna för projektet är 3,3 miljoner euro fördelat på tre år. För de pengarna ska bron grundförbättras och trafiken i anslutning till brorampen arrangeras om. Också en förlängning av tunneln för gång- och cykeltrafik som löper under bangården ingår i projektet som är ett samarbete med Trafikverket.

Bildningen bestämmer

Planeringen av det nya daghemmet i Karis föreslås starta nästa år, själva byggandet att ske 2018.
Nästa stora projekt på skolsidan är enligt förslaget Karjaan yhteiskoulus C-hus som ingår i ekonomiplanen 2019. Då det gäller skolorna är det bildningsnämnden som bestämmer, påpekar tekniska nämndens ordförande Werner Orre (SFP).
– Om nämnden vill tidigarelägga renoveringen av Katarinaskolan bör man säga till.
Renoveringen av Karisskolan finns nu med på projektlistan som startar 2020.

Osynliga storbyggen

Byggnadernas andel av den föreslagna investeringsbudgeten är 1,6 miljoner euro. Av dem är 1,2 miljoner euro för totalrenoveringar och 200 000 euro för sprinklers till Hagahemmet.
Två stora byggprojekt, Psyke-huset invid sjukhuset samt renoveringen av Ekåsens F-hus, syns inte i förslaget eftersom de utförs som finansieringsleasing.
Infrastrukturens andel av kakan är 6,1 miljoner euro.
I summan ingår förutom bron i Karis också 800 000 euro för trafikledsarrangemang i anslutning till den så kallade utvecklingskorridoren vid riksväg 25, 220 000 euro för fiskvägarna i Svartån och 300  000 euro för Bromarv skärgårdshamn.