Tidsbeställningen ska bli digital

Chefsläkaren i Ingå vill att kommunen inför elektronisk tidsbeställning, textmeddelandeservice och digital rapportering om laboratorieresultat.

Den främsta orsaken till förslaget om ökade e-tjänster inom hälsovården är social- och hälsovårdsreformen. Den konkurrenssituation som i och med reformen uppstår mellan aktörer inom hälsovården leder till ett trumkort för aktörer som har lättillgängliga och flexibla tjänster. Därför anser Ingås chefsläkare Helge Heinonen att kommunen bör förbereda sig på detta genom att investera i elektroniska hälsovårdstjänster. Grundtrygghetsnämnden i Ingå ska ta ställning till frågan vid sitt möte på torsdag,

Att skaffa en portal för elektroniska tjänster kostar 3 000 euro, plus drygt 3 400 euro om året. Därutöver måste kommunen komplettera sitt patientdataprogram vilket kostar 3 750 euro. Underhållet kostar 4 560 euro om året.

Dessutom föreslår Heinonen att kommunen också börjar använda en elektronisk vårdbedömning. Det innebär att patienten får svara på frågor om sina besvär då hen kontaktar mottagningen. Utifrån svaren görs en elektronisk vårdbedömning som skickas till vårdpersonalen, som sedan kontaktar patienten. Den elektroniska vårdbedömningen kostar drygt 11 000 euro att införa.

ANDRA LÄSER