Insändare: Vi måste främja HBTQIA+-rättigheter!

31.08.2022 20:10
Människors lika värde och rättigheter är någonting som borde vara en självklart, men tyvärr är det långt ifrån vår verklighet. I somras dödades två människor och 21 skadades vid gayklubben London pub i Oslo natten innan Oslo Pride inleddes, ett dåd som troligen var riktat mot HBTQ-personer och rätten att få älska efter eget hjärta. I centrumbiblioteket Ode i Helsingfors gjorde en grupp personer försök till att störa ett Prideevenemang under årets Pridevecka i Helsingfors. I synnerhet HBTQIA+-unga sticker ut då det gäller fysisk och psykisk ohälsa.
Det här är fruktansvärt. Alla, oberoende av sexuell läggning och könsidentitet, ska få leva öppet och ingen ska tvingas dölja sin läggning eller leva i skräck för att den upptäcks. Kärlek ska omfamnas och människor ska bli jämlikt bemötta. Vi behöver ändra normer och få tillstånd en attitydförändring i samhället. Det arbetet behöver göras på alla nivåer.
Ett oerhört viktigt steg i rätt riktning är regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fastställande av könstillhörighet där den uppskattade föredragningsveckan är vecka 35. Äntligen ska självbestämmanderätten stärkas och kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga som idag är en förutsättning för rättsligt fastställande av könstillhörigheten ska slopas.
Även i kommunerna är det viktigt att arbete görs. Det är självklart att vi ska flagga för Pride och i verksamheten ska finnas god kunskap om HBTQIA+-frågor. Här är jag övertygad om att vi kan bli bättre. Det här vill jag också se att beaktas då vi i Raseborg nu arbetar med en revidering av jämställdhets- och likabehandlingsprogrammet.
Även som enskilda individer kan och ska vi främja HBTQIA+-rättigheter och alla som inte omfattas av begreppet har ett stort ansvar i det arbetet!
Jag är oerhört glad över att Pride uppmärksammades i Raseborg, stort tack till alla som arbetade hårt för att få till stånd ett digert program under Raseborg Pride.
Anita Westerholm, stadsstyrelseordförande, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet