Viltvårdaren och jägaren Christian Renfors fångar 2—3 mårdhundar per vecka i sina fällor i Täktom: "Och 100 på ett år"

Mårdhunden har länge härjat som en inkräktare i det finländska ekosystemet. Förutom att äta sjöfåglar kan de invadera stugor, vedlider och gårdar. I hela landet fångas över 100 000 mårdhundar per år. 

Christian Renfors sköter om fem fällor i Täktom, Hangö. I de flesta fall är det mårdhunden som faller för lockbetet i buren, men andra djur har också fastnat.
Nathalie Koskinennathalie.koskinen@hbl.fi
10.08.2022 09:26 UPPDATERAD 10.08.2022 10:18
– I de fem fällor jag sköter fångar jag cirka 2–3 mårdhundar per vecka och 100 på ett år, berättar viltvårdaren och jägaren Christian Renfors och visar upp den två meter långa buren med en död höna som lockbete i sig, som är uppspänd vid ett träd i skogen.
Via Jägarförbundet har lokala jägare blivit utsedda att se över och ha ansvar för ett visst antal fällor. Renfors sköter fem fällor djupt inne i skogarna i Täktom nära Hangö. Några av fällorna har han byggt ihop själv.
Mårdhunden har under de senaste åren blivit svårare att jaga och en del mårdhundar har lärt sig att överlista fällorna. På de senaste tio åren har det fångats och jagats 100 000–200 000 mårdhundar per år i hela landet och 20 000–40 000 i Nyland, enligt Naturresursinstitutet.
Mårdhunden är inget nytt problem: Jägare runtom i Finland har tampats med mårdhunden i flera decennier. Den invasiva arten har tagit sig till Finland från öster och vid kustområden som i västra Nyland finns det ett speciellt behov att få bukt på arten som tar livet av sjöfåglar.
– De äter fågelägg, fågelungar och vuxna fåglar, och egentligen alla fåglar som häckar på marken, säger Bo-Krister ”Bobi” Lindholm, Nylands distriktsordförande på Finlands Jägarförbund.
Under sommaren är det endast jagande med fällor som gäller. Vid höstskiftet kan jägarna börja jaga mårdhundarna i deras gryten. Det sker med hjälp av grythundar som hittar mårdhundarnas gryten och sedan tar livet av dem.
– Mårdhundarna kan ge bra motstånd, så jägaren ska stå beredd med geväret utanför grytan, säger Lindholm
 Efter att mårdhunden avlivats grävs den ner, och om den misstänks ha skabb ska den brännas.
Enligt en studie gjord vid Åbo universitet och Helsingfors universitet observerades mårdhundspopulationen hälften så ofta på lo- och vargområden i Finland.
– För oss är det ju en positiv sak att de naturligt försvinner. Förhoppningsvis finns mårdhunden inte kvar om några år, säger Lindholm.
Bo-Krister ”Bobi” Lindholm med sina två strävhåriga taxar Bingo och Bond. Taxarna används som drivande jakthundar.
Mårdhundens snabba förökning är ett av de stora problemen. Dräktighetstiden är cirka 61 dygn och en hona kan få två kullar med 7–10 valpar per år. 
– Det enda etiska tänkbara enligt mig är att inte jaga dem när de är dräktiga eller följs av ungar, säger Lindholm.
Sedan år 2019 är det tillåtet att jaga mårdhunden året om då den gick från att klassas som en viltart till en invasiv främmande art – som ska utrotas. 

Straffbart söndra fällor

 Många av fällorna är bevakade av kameror, så att jägaren ska kunna ta sig ut till fällan så snabbt som möjligt när en mårdhund, eller ett annat djur, fastnat i buren. Allt från rävar till vanliga hundar har hittats i fällorna.
– I buren vill ingen vara länge, så det är viktigt att så snabbt som möjligt släppa ut det djur som fastnat och avliva det om det är en mårdhund eller ett annat främmande rovdjur, säger Renfors.
Det är straffbart att både röra och söndra fällorna. Den som leker med fällorna kan bli lagligt straffad.
– Det skedde mer skadegörelse av fällorna förut, men det har minskat, berättar Renfors.
Det är förbjudet att röra eller söndra en registrerad fälla.
Jägarförbundet uppmanar stugägare att bidra i jakt på mårdhund och små rovdjur, antingen genom att själva jaga med fällor eller be om hjälp av jägarna i området.
Fällorna kan vilken stugägare som helst köpa och använda, men de kräver också ett visst ansvar.
– Man måste komma ihåg att man också ska kunna avliva djuret som fastnar i fällan, säger Renfors.
En privatperson som har mårdhundar på sin tomt och inte vet vad hen ska göra kan få hjälp av till exempel Finlands Jägarförbund.
– Man ska kontakta Jägarförbundet eller den lokala jägaren på området. Man kan också få låna en fälla av den lokala jägaren, säger Lindholm.