353 nya fall av coronaviruset i Finland

Enligt vaccinationsregistret har 170 641 personer fått åtminstone första dosen av coronavaccinet. Bild: Vilhelmina Öhman/SPT

Insitutet för hälsa och välfärd meddelar att 353 personer har smittats av coronaviruset i Finland under det senaste dygnet. Samtidigt har ytterligare nio personer dött på grund av viruset.

Totalt 353 nya fall av coronavirus har konstaterats i Finland under det senaste dygnet. Det rapporterar Institutet för hälsa och välfärd på måndagen. Sedan pandemin fick sin början i fjol har 47 969 fall konstaterats i Finland. 224 av alla de bekräftade fallen är muterade virusvarianter.

Incidensen, det vill säga antalet nya fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna, är 91,7. Det är högre än under förra uppföljningsperioden.

Under det senaste dygnet har nio personer på grund av covid-19 (som orsakas av coronaviruset). Finlands coronarelaterade dödssiffra stiger därmed till 701. Flest dödsfall, sammanlagt 464, har inträffat bland personer över 80 år.

På sjukhus i landet vårdas 125 coronapatienter och 16 behöver intensivvård.

Finland har hittills fått 281 000 doser vaccin. Under den här och nästa vecka beräknas ytterligare 84 000 doser anlända per vecka. Därefter väntas de veckovisa leveranserna mer än fördubblas. Sammanlagt har 170 641 personer i Finland nu fått sin första dos av vaccinet, vilket motsvarar cirka 3 procent av befolkningen. 49 942 personer har fått också den andra dosen.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.