Nya planer för tomten invid Urskogsplanen i Hangö

Fastighetsbolaget Plus Hoivakiinteistöt ville bygga ett servicehem vid Kuttergränd i Hangöby. Men planerarna har strandat och nu tänker man i nya banor för tomtens ändamål.

Nya tomter diskuteras i Hangö.

Hangö stadsfullmäktige godkände i maj 2019 arrenderingsvillkoren för en tomt som Plus Hoivakiinteistöt hade reserverat för ett äldreboende med 30 platser. Men efter det har man har inte kommit längre så för tomten invid Urskogsplanen.

Reserveringen förlängdes redan, med hänvisning till corona, till slutet av juni i fjol, men ytterligare tilläggsutredningar har inte erhållits. Inför måndagens stadsstyrelsemöte var därmed förslaget att tomten ledigförklaras.

– Men här tänkte vi om. Med tanke på den efterfrågan som finns på bostadstomter i Hangö kunde det här vara ett bra alternativ att skapa dylika här i stället, säger stadsstyrelsens ordförande Sture Söderholm, SFP.

Tomten är en så kallad Y-tomt, det vill säga kvartersområde för allmänna byggnader och finns intill den före detta bollplanen Urskogsplanen. Nu överväger man i stället möjligheterna att skapa ett bostadsområde där.

– Uppskattningsvis talar vi om ett tiotal tomter i så fall och det skulle säkert vara välkommet. Men det kräver ju i så fall en ändrig i detaljplanen så vi för ärendet vidare, säger Söderholm.

ANDRA LÄSER