Ingå har förändrat arbetssättet inom hälsovården – köper mera konsulttjänster för att fortsätta arbetet

Ett projekt som finansierats med statsbidrag har lett till nya arbetssätt på Ingå hälsovårdscentral. Nu vill kommunen fortsätta arbetet, och ska därför köpa konsulttjänster för högst 20 000 euro. 

Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
24.11.2022 09:22 UPPDATERAD 24.11.2022 12:10
Under år 2022 har Ingå deltagit i ett projekt som förändrat arbetssättet vid hälsovårdscentralen. I samband med projektet har klienterna delats in i episodpatienter och patienter som behöver långvarig vård. Episodpatienter är patienter som behöver kortvarig vård och där lösningen är synlig. I och med den nya indelningen omorganiserades också personalen så att vården av episodpatienter kan börja genast utan kö. Vården av patienter som behöver långvarig vård har i sin tur fått konkreta mål för hur effektiv vården ska vara. Som en följd av projektet förbättrades tillgången till vård. 
I samband med omställningen vid hälsovårdscentralen rekryterade Ingå en ny sjukskötare med ansvar för patienter som behöver långvarig vård

ANDRA LÄSER