Huvudstadsregionen övergår till spridningsfasen

I det här skedet innebär övergången inga nya coronarestriktioner, men huvudstadsregionens samordningsgrupp rekommenderar att regionförvaltningsverket skärper reglerna för offentliga tillställningar.

Barn och unga ska sättas i första rum då beslut om coronabegränsningar fattas, anser huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp.
Huvudstadsregionen övergår nu till den allvarligaste coronafasen, fasen för samhällsspridning. Det konstaterade områdets coronasamordningsgrupp under sitt möte på tisdagen.
Coronaläget i området har på sistone försämrats och antalet coronadrabbade sjukhuspatienter är på uppgång.
Viruset har enligt samordningsgruppen på sistone spridits speciellt på ställen där många personer vistats samtidigt och där det varit svårt att hålla avstånd, exempelvis på nattklubbar, publikevenemang och i restauranger.

Rekommenderar skärpta regler

Trots övergången till spridningsfasen sker det i det här skedet inga ändringar vad gäller regler för användning av allmänna utrymmen och utövande av hobbyverksamhet i städernas lokaler.
Vad gäller övriga rekommendationer och begränsningar för sammankomster så är det Regionförvaltningsverket i Södra Finland som kan fatta beslut om dem ifall ämbetsverket anser att nya begränsningar behövs.
Dock rekommenderar samordningsgruppen att regionförvaltningsverket skärper reglerna för arrangering av offentliga evenemang, vilket kunde betyda att publikgränserna – 10 inomhus och 50 utomhus – införs på nytt.
Gruppen betonar ändå att rekommendationer och begränsningar måste vara proportionella. Det är enligt gruppen särskilt viktigt att se till att barn och unga sätts i första rum.
Närundervisning gäller i såväl Helsingfors som Vanda och Esbo då läsårets kör i gång igen. Beslutet omfattar både grundskolorna och utbildningarna på andra stadiet.
Distansarbete rekommenderas fortsättningsvis starkt inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Samordningsgruppen påminner även om att man på arbetsplatserna måste vidta åtgärder för att minska närkontakterna.

Munskydd för alla som fyllt tolv

Munskydd rekommenderas fortfarande i bred utsträckning. Rekommendationen gäller alla som fyllt 12 år.
Enligt rekommendationen ska munskydd alltid bäras i kollektivtrafiken, andra offentliga transportmedel, offentliga utrymmen och under publikevenemang som ordnas såväl inomhus som utomhus.
Därtill gäller munskyddsrekommendationen i skolorna från och med årskurs 6 och på sådana arbetsplatser där flera personer vistas i samma utrymmen.

Coronaläget i huvudstadsregionen

Ett av kriterierna för spridningsfasen är att incidensen är 25–50 minst två veckor i rad.
Coronaincidensen i huvudstadsregionen den 3 augusti var: Esbo 209,9, Helsingfors 296,6 och Vanda 244,3.
Andra kriterier är bland annat att minst 2 procent av coronatesterna i området ska vara positiva, smittspårningen ska släpa efter och att antalet sjukhuspatienter förutspås öka.