Över 280 olagliga gropar vid Raseborgs slott

Någon har olagligt grävt över 280 gropar på malmen vid Raseborg slott. Man har troligtvis bestämt platserna med hjälp av metalldetektor och sedan grävt fram bruksföremål som härstammar från tiden då slottet var bebott.

Olagliga utgrävningar har förstört en stor del av den historia som slottet kunde ha haft att berätta.
Kristoffer Nöjd
01.12.2017 12:04 UPPDATERAD 01.12.2017 15:18
Forststyrelsen och Museiverket har polisanmält händelsen. Slottsruinerna och åkerområdet österom dessa är fredade enligt lagen om fornminnen. Enligt lagen är det förbjudet att röra fornlämningarna utan först anhålla om särskilt tillstånd för det. Det är också olagligt att gräva i någon annans jord utan lov.
– Det är en katastrof. Ett av områdets största värden är att det är ett landskap som bevarats från till exempel stadsbygge. Därför har Slottsmalmen varit så intressant. Den information som försvann med detta och som hade varit en del av historien som man berättar till besökare, går inte att få tillbaka, säger parkchef Henrik Jansson på Forststyrelsen.

Ber om hjälp

Det var en grupp arkeologer som noterade groparna på det cirka en hektar stora området.
– Slottsmalmen det vill säga malmen utanför förborgen har varit föremål för långsiktiga arkeologiska utgrävningar sedan 2007. Man har fått unik forskningsdata därifrån eftersom det inte finns motsvarande områden i Finland som klarat sig undan stadsbyggande så bra, säger arkeolog, Tarja Knuutinen i ett pressmeddelande från Forststyrelsen.
Det var i början av november som förödelsen uppdagades av Knuutinen. Den här veckan påträffade en förbipasserande två personer, på området anade ugglor i mossen. Den här gången kallades polis till platsen.
– Personerna hade inga verktyg på sig och utifrån deras berättelse fanns det ingen grund att gripa dem. Men vi ser på deras andel, säger kriminalkommissarie Mats Sjöholm på Raseborgspolisen.
Polisen fick i fredags en undersökningsbegäran av Museiverket.
– Vi är verkligen i startgroparna ännu, säger Sjöholm.
Brottsrubriceringen är byggnadsskyddsbrott. En fällande dom kan ge böter till två års fängelse.
Sjöholm ber eventuella ögonvittnen ta kontakt med polisen. Någon kanske har sett suspekta personer eller fordon i närheten av ruinerna.