Raseborg lånar 25 miljoner

Stadsutvecklingssektionen i Raseborg har beslutat ge stadens interna controller fullmakt att via offertförfrågan uppta ett långfristigt lån på 25 miljoner euro.

Stadsutvecklingssektionen i Raseborg har gett stadens interna controller fullmakt att uppta ett långfristigt lån på 25 miljoner euro.
23.02.2021 18:00
Raseborgs stad tar ett lån på 25 miljoner euro. Det beslöt stadsutvecklingssektionen i måndags. Det långfristiga lånet lyfts för att säkra stadens likviditet på långsikt.
– Vi gör om kortfristiga lån till långfristiga lån för att säkra räntan, på sikt är det säkrare för staden att ha en fast ränta, förklarar stadsutvecklingssektionens ordförande Jan-Mikael Ekholm, SFP.
Ränteläget är historiskt fördelaktigt just nu. Det indikativa priset för lånet som staden ska uppta, med fast ränta, är per den 8 februari 0 procent.
Lånet ska upptas för en tidsperiod på sju år med jämna amorteringar med sex månaders intervall.

ANDRA LÄSER