Stor skatteskuld hotar förening

Sjundeå intresseförening, som äger den nybyggda allaktivitetshallen i kommunen, krävs på 200 000 euro i skatter för stöd som betalats av Sparbanksstiftelsen för hallbygget.

Frustrerad. – Vi kan inte ansöka om bidrag för ny verksamhet förrän det här är löst, och då kan vi inte bredda vår verksamhet så att myndigheterna kunde ompröva sitt beslut, säger Henrik Sandström, ordförande för Sjundeå intresseförening.

– Skattemyndigheterna ser understöd som vi har fått av Sparbanksstiftelsen för hallbygget som ett resultat och vill påföra oss tjugo procent i samfundsskatt, säger Henrik Sandström, som är ordförande för Sjundeå intresseförening.

I runda tal har Sparbanksstiftelsen i Sjundeå betalat 800 000 euro i understöd för hallen, och av den summan vill skattemyndigheterna nu alltså ha närmare 200 000 euro.

– Det är helt vansinnigt. Det kan inte vara vettigt att kräva att vi, som jobbar på frivillig bas och mer eller mindre på talko, skulle bli tvungna att betala summan själva.

Överklagar två års beslut

Den första informationen om skattekravet fick föreningen redan för ett år sedan. Då gällde det beskattningen för år 2015. Nu läggs också år 2016 till skattekravet. Föreningen har överklagat beslutet både till skattenämnden och förvaltningsdomstolen, som båda förkastade besvären.

– Vi för ärendet vidare till högsta förvaltningsdomstolen, men för det måste vi få besvärstillstånd. Så vi får vänta och se hur det går.

Ifall man inte får föra saken vidare är det oklart hur läget ska lösas.

– En möjlighet är att Sparbanksstiftelsen skjuter till mera pengar men om det då också betraktas som beskattningsbar inkomst så blir det ju skatt på skatt, säger Sandström.

Ett annat alternativ är att hallbolaget betalar summan för föreningens räkning.

– Men det är klart att det i så fall märks i resultatet och sannolikt höjer på hyrorna.

Tvist över allmännyttan

Sjundeå intresseförening äger 100 procent av aktierna i hallbolaget Sjundeå allaktivitetshall. Föreningens medlemmar är privatpersoner och en handfull föreningar, bland annat Sjundeå IF, Siuntion Sisu och Sjundeå pensionärer.

– Föreningen grundades för att bredda ägarbasen. En möjlighet hade varit att Sjundeå IF skulle ha ägt hallbolaget men det hade begränsat ägandet. Då tyckte man att det skulle vara trevligt med ett bredare underlag.

Syftet var också att föreningen och hallbolaget skulle klassas som allmännyttiga samfund, som inte betalar skatt. Nu har skattemyndigheterna ändå en annan syn på verksamheten. Enligt lagstiftning anses ett samfund allmännyttigt om det verkar för allmän fördel, inte gäller begränsade personkategorier och inte betalar ut vinst åt de delaktiga.

– Men nu anser skattemyndigheterna tydligen att vår verksamhet inte är tillräckligt bred, eftersom vårt främsta syfte har varit att bygga hallen. Vi har försökt bredda vår verksamhet för att möta också det här kriteriet, säger Sandström.

Bland annat har föreningen övervägt att ta över Fanjunkars men också det förslaget stupade på lagstiftning.

– Då borde stiftelsen för Fanjunkars avslutas, och det är inte så lätt.

Varför har ingen tänkt på att det kunde gå så här?

– När det utreddes hur man skulle gå till väga sade nog sakkunniga att de inte kunde garantera att skattemyndigheterna skulle ha en positiv inställning. Eventuellt hade något annat upplägg varit vettigare men det är inte så stor idé att fundera på det nu längre.

Yle Vega Västnyland var först med nyheten om Sjundeå intresseförenings skattesmäll.

ANDRA LÄSER