341 nya coronafall – incidensen fortsätter att sjunka

Sedan epidemins början har över 79 700 personer i landet bekräftats smittade av coronaviruset. Bild: Sofie Fogde/SPT

Coronaincidensen i Finland har nu sjunkit till 136,6, medan den under de föregående 14 dagarna var 173,9.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 341 nya coronafall på måndagen. Det innebär att sammanlagt 79 737 personer i Finland har smittats av coronaviruset under det senaste året.

Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna är nu i hela Finland 136,3. Under de föregående 14 dagarna var incidensen 173,9. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har fortsättningsvis landets högsta incidens. Där är den nu 267,5. I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är incidensen 198,8 och i Vasa sjukvårdsdistrikt 31,8.

Institutet uppdaterar inte antalet coronarelaterade dödsfall och antalet coronapatienter på sjukhusen under påskhelgen. Enligt den senaste uppdateringen i torsdags hade totalt 846 personer i landet dött på grund av covid-19 (som orsakas av coronaviruset). I torsdags vårdades också 264 coronapatienter på sjukhus i landet. 52 av dem behövde intensivvård.

Enligt söndagens uppgifter har sammanlagt 973 876 personer i landet fått sin första dos av coronavaccinet, vilket motsvarar omkring 17,5 procent av befolkningen. 89 714 personer har fått också den andra dosen.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.