Nästan hälften av husbolagen tänker bygga laddstationer de närmaste åren

Antalet laddstationer för elbilar verkar öka kraftigt de kommande fem åren.

Cirka 44 procent av höghusbolagen tänker investera i laddningsmöjligheter för el- och hybridbilar de kommande fem åren.

Väldigt många husbolag tänker bygga laddstationer för el- och hybridbilar under de kommande fem åren.

Det visar Finlands fastighetsförbunds färska enkät om husbolagens reparations- och investeringsplaner. Enkäten besvarades av drygt 3 100 husbolag.

Av radhusbolagen planerar 43 procent att bygga laddstationer under de kommande åren, vilket är en ökning med 10 procentenheter sedan i fjol.

Bland höghusbolagen är det hela 44 procent som tänker bygga laddstationer, vilket är 12 procentenheter mer än i fjol.

Cirka 15 procent har redan laddstation

Detta år installerar cirka 6 procent av husbolagen i enkäten laddstationer, vilket uppges vara en klar ökning jämfört med i fjol.

Utifrån tidigare enkäter uppskattar Finlands fastighetsförbund att minst 15 procent av husbolagen redan har installerat laddstationer.

Förbundets chefsekonom Jukka Kero säger att laddstationerna, vid sidan av satsningar som sköts upp när coronaepidemin slog till, bidrar till att husbolagens investeringar verkar öka klart nästa år.

Efter laddstationerna är reparationer av fasaden, rörsystemen och gården de vanligaste investeringarna som husbolagen planerar.

ANDRA LÄSER