Tillfälliga trafikarrangemang i kraft under högsäsongen i Hangö – det här sker i praktiken

Utmaningarna med biltrafiken i Hangö centrum under sommaren, inte minst vid stora arrangemang som Regattan och Poker Run, ses över.

I fjol var Appelgrensvägen enkelriktad som ett pilotprojekt. Nu blir det en fortsättning.
I fjol var Poker Run-veckoslutet ett pilotprojekt för nya trafikarrangemang i Hangö centrum. Bland annat gjordes Appelgrensvägen då enkelriktad.

ANDRA LÄSER