Svenskan ska bli starkare på Lojo sjukvårdsområde

Chefsläkaren Tom Löfstedt vill gärna ha respons på sjukhusets tvåspråkiga betjäning. – Det ger oss värdefull information och hjälper oss att utveckla vår service vidare, säger han.

Lojo sjukvårdsområde har satsat på att erbjuda bättre betjäning på svenska. Kundnöjdhetsenkäten hjälper ledningen att följa utvecklingen.

Vad gäller betjäningen på svenska ligger kundnöjdheten för 2020 på 80 procent. År 2019 låg på den på 71 procent.

– Vi är glada att de satsningar vi gjort för att stärka vår tvåspråkiga service gett konkreta resultat. Det sporrar oss att utveckla oss ytterligare, säger chefsläkaren Tom Löfstedt.

Språkambassadörerna sporrar

Hösten 2020 gjordes en språkkunskapskartläggning där personalens språkkunskaper mättes. Samma höst fick HUS ett nytt tvåspråkighetsprogram som ska förbättra personalens språkkunskaper.

HUS har i flera års tid också haft språkambassadörer. Deras uppgift är att främja tvåspråkigheten på enheterna genom att uppmuntra och stödja sina kolleger att prata svenska med varandra och patienterna. Lojo sjukvårdsområde fick många nya språkambassadörer i fjol.

Det är enklare att delta i HUS språkkurser i och med att de nu ordnas på distans. Språkkurserna har utvecklats och kan skräddarsys för olika yrkesgrupper, som exempelvis läkare.

I och med att intygen på språkkunskaper har ökat har också beviljade språkbrukstillägg ökat. Språkbrukstilläggen har ökat med nästan 30 procent från juni 2020 till februari 2021. På intranätet finns numera också språkliga tips och råd.

– Vi vill stödja personalens språkkunskaper och speciellt kunskaperna i svenska. Ett av våra mål för i år är därför att öka antalet deltagare i våra språkutbildningar. Vi hoppas att man med låg tröskel ger oss respons på vår tvåspråkiga betjäning. Det ger oss värdefull information och hjälper oss utveckla vår service vidare, säger Tom Löfstedt.

Avdelningarna uppmuntrar också på olika sätt till att använda svenska: till exempel har Lojo sjukvårdsområdets förlossningsavdelning redan i flera år varit aktiv i sociala medier på både finska och svenska.

ANDRA LÄSER